สิ่งดีดีในชีวิต หลายผู้เขียน

ISBN:

Published: May 2011

Paperback


Description

สิ่งดีดีในชีวิต  by  หลายผู้เขียน

สิ่งดีดีในชีวิต by หลายผู้เขียน
May 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 9.22 Mb

สิงดี-ดีในชีวิต เหมือนละอองนำคางกลางคืนทีพรางพรมผืนหญา ยามฟายังไมโปรยฝน...นานๆ ครังเราจะยอมรับวามีเรืองดีเกิดขึนในชีวิต แตความจริงเรามีหัวใจฉำชืนไดในระหวางนันหากเราสามารถมองเหนสิงดี-ดี ทีเกิดขึนตลอดเวลาในชีวิต แมจะกลายเปนเรืองเลกนอยกวาแตกมาบอยกวาMoreสิ่งดี-ดีในชีวิต เหมือนละอองน้ำค้างกลางคืนที่พร่างพรมผืนหญ้า ยามฟ้ายังไม่โปรยฝน...นานๆ ครั้งเราจะยอมรับว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต แต่ความจริงเรามีหัวใจฉ่ำชื่นได้ในระหว่างนั้นหากเราสามารถมองเห็นสิ่งดี-ดี ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิต แม้จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่าแต่ก็มาบ่อยกว่า หรือแม้แต่ในเรื่องที่ดูน่าหวาดกลัว หรือทุกข์ทรมาน แต่ก็จะมีด้านหนึ่งของมันที่ยังส่องแสงอยู่ หากเราจะสามารถเห็นมันได้ มันก็จะพารอยยิ้มมาให้เราชื่นใจได้เสมอ หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้คุณได้มองดูในวันเวลาของคุณอย่างเป็นธรรมและรอบ ด้านอีกครั้ง เพื่อที่คุณจะพบประกายแสงที่ซ่อนอยู่ประกายของสิ่งดี-ดีในชีวิต - DokyaEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สิ่งดีดีในชีวิต":


klataplecybarki.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us