ไมโคร Michael Crichton

ISBN:

Published:

Paperback


Description

ไมโคร  by  Michael Crichton

ไมโคร by Michael Crichton
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | | ISBN: | 9.30 Mb

ชายสามคนเสียชีวิตในออฟฟิศปิดลอคแหงหนึงของโฮโนลูลู ไมมีรองรอยการตอสูแตรางของพวกเขายับเยินดวยรอยเชือดของใบมีดคมกริบนักศึกษาบัณฑิตไอคิวสูงของอเมริกาเจดคนไดรับเชิญไปฮาวายโดยบริษัทวิศวกรรมไมโครไบโอโลยีซึงสัญญาจะใหพวกเขาเขาถึงการคนพบทางวิทยาศาสตรลาสุด แตMoreชายสามคนเสียชีวิตในออฟฟิศปิดล็อคแห่งหนึ่งของโฮโนลูลู ไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ร่างของพวกเขายับเยินด้วยรอยเชือดของใบมีดคมกริบนักศึกษาบัณฑิตไอคิวสูงของอเมริกาเจ็ดคนได้รับเชิญไปฮาวายโดยบริษัทวิศวกรรมไมโครไบโอโลยีซึ่งสัญญาจะให้พวกเขาเข้าถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด แต่พวกเขาไม่มีทางรู้หรอกว่ากำลังเดินเข้าสู่กับดักแห่งความตายเจอกับเทคโนโลยีสุดยอด ทั้งกลุ่มถูกโยนเข้าสู่ป่าฝนอุดมสมบูรณ์ของฮาวายเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาต้องควบคุมการทำลายล้างของธรรมชาติและหนีนักฆ่าฝีมือดีของบริษัทผู้ตามล่าพวกเขาผ่านป่าที่มีอันตรายพออยู่แล้วEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ไมโคร":


klataplecybarki.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us