Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide Kundzi

ISBN: 9783639624915

Published: August 24th 2015

Paperback

60 pages


Description

Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide  by  Kundzi

Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide by Kundzi
August 24th 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 60 pages | ISBN: 9783639624915 | 10.23 Mb

Darba m r is ir izveidot augstas veiktsp jas t mek a serveru klasteri un nov rt t t lietder bu, k ar apzin t virtualiz cijas sniegt s iesp jas. Taj apskat ta t mek a servera izveides teor tisk puse un aprakst tas praktisk s darb bas, p t tasMoreDarba m r is ir izveidot augstas veiktsp jas t mek a serveru klasteri un nov rt t t lietder bu, k ar apzin t virtualiz cijas sniegt s iesp jas.

Taj apskat ta t mek a servera izveides teor tisk puse un aprakst tas praktisk s darb bas, p t tas virtualiz cijas vides un taj s uzst d ts t mek a serveru klasteris, nov rt ta risin juma veiktsp ja ori in l aparat ras vid un virtualiz cijas vid s, dots ekonomiskais pamatojums un veikts izmaksu apr ins risin juma ievie anai, aprakst ta Latvijas Republikas darba likumdo ana, k ar darbinieka individu li veicamie aizsardz bas pas kumi darb ar datoru.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide":


klataplecybarki.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us